loading...

داوودقادرزاده بازدید : 165 سه شنبه 18 مهر 1402 نظرات (0)

دانلود اصل مقاله

فرزاد رمضانی‌راد، حسین چناری، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد

چکیده

بانک‌ها باسیاست‌های اعتباری و مالی خود، نقش ویژه‌ای را در جهت توسعه و بالندگی اقتصاد یک کشور ایفا می‌کنند. ظهور فناوری‌های نوین در صنعت بانکداری طی سال‌های اخیر با رشد پر شتابی همراه بوده است. فشار و تهدیدات فناوری‌های در برخی کسب‌وکارها به شکلی است که گاهی بقای آن‌ها را به خاطره می‌اندازد، بانک‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. مدل‌های کسب‌وکاری که درگذشته قابل‌تصور نبود، به‌واسطه فناوری ایجاد شده و دیگر محصولات تکراری، مشخص‌کننده قواعد بازی نیستند. در آینده نزدیک این مشتریان هستند که نیازهای خود را مطرح می‌کنند و بانک‌ها بر اساس آن به ایشان خدمت ارائه می‌کنند. ازاین‌رو نیاز است نقش بانک‌ها، باز تعریف و روال‌های سنتی باتوجه‌به کاربرد فناوری‌های نوظهور باز مهندسی شوند. در این مقاله ابتدا به‌ضرورت و اهمیت دیجیتال شدن بانک‌ها، بلوغ دیجیتال بانک‌ها، گام‌های ذیل در مسیر حرکت به سمت تحول دیجیتال در صنعت بانکداری، عوامل کلیدی موفقیت در طراحی نقشه راه تحول دیجیتال، عوامل تأثیرگذار بر دیجیتال ‌سازی کسب ‌وکار بانک، بازآفرینی بانکداری، آینده ‌پژوهی در خصوص مدل‌های بانکداری در سال 2025 پیشنهاد هاروارد و آینده خدمات مالی/ بانکی پرداخته خواهد شد و در انتها به ارائه، جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادهای کاربری در حوزه دیجیتال‌سازی کسب‌وکار در حوزه بانکداری مبتنی بر فناوری نوظهور پرداخته می‌شود.[1]

کلمات کلیدی: بانکداری دیجیتال، فناوری نوظهور، کسب و کار


[1]- Application Programming Interface

ارسال نظر برای این مطلب

نظرات برای این پست غیر فعال میباشد .
شناسنامه نشریه
مدیرمسئول و سردبیر: داوود قادرزاده
دوره انتشار: فصلنامه
دبیر تخصصی: دکتر فرزاد رمضانی راد
ویراستار فنی: عایشه رحمتی
ویراستار ادبی: فوزیه قریشی بوکانی
شاپای الکترونیکی : 3479-2645
تبلیغات